LUBUSKA AKADEMIA RATOWNICTWA I SPORTÓW WODNYCH

...na podstawie wydanej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem wykonującym działania związane z Ratownictwem Wodnym.
NUMER ALARMOWY 690-947-071

ZOSTAŃ NASZYM RATOWNIKIEM

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Płatność 10zł na numer rachunku:
92 1240 6869 1111 0011 1439 8012
Bank PeKaO Spółka Akcyjna.

TYTUŁ PRZELEWU:
Składka Członkowska - RATOWNIK: Imię i Nazwisko

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
NASZYCH RATOWNIKÓW

UPRAWNIENIA:
Każdy członek Ratownik Larisw jest uprawniony do samodzielnej pracy w charakterze Ratonika Wodnego po przedstawieniu pracodawcy nie zbędnych kwalifikacji (Ratwonik Wodny, Ratownik KPP, Patent przydatny w Ratownictwie Wodnym), Oświadczenie przynależności do podmiotu majacegfo zgodę na wykonywanie Ratownictwa Wodnego

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
NASZYCH RATOWNIKÓW

UPRAWNIENIA:
Każdy członek Ratownik Larisw jest uprawniony do samodzielnej pracy w charakterze Ratonika Wodnego po przedstawieniu pracodawcy nie zbędnych kwalifikacji (Ratwonik Wodny, Ratownik KPP, Patent przydatny w Ratownictwie Wodnym), Oświadczenie przynależności do podmiotu majacegfo zgodę na wykonywanie Ratownictwa Wodnego

ZAPISY

Aby zapisać się na najnowszy kurs nauki i doskonalenia pływania, kliknij w poniższy link i wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Do zobaczenia na Pływalni MOS
w Gubinie przy ulicy:
II Armii Wojska Polskiego 5

Zapisy do dnia 20.02.2024 wyłącznie poprzez formularz: