OBOZY SPORTOWO-REKREACYJNE 2023

OBOZY W DOBIEGNIEWIE / NURKOWANIE / ŻEGLARSKIE
PATRON I ORGANIZATOR: MARCIN SOKALSKI "SZUWAREK"

Więcej informacji na stronie www.szuwarek.edu.pl